ZdrowyZwierz.pl Formularz zlecenia

Pobieranie wymazu do badań bakteriologicznych

Pobieranie wymazu do badań bakteriologicznych

Materiał do badania powinien być pobierany z obszaru na którym występują zmiany chorobowe. Pobraną próbkę należy umieścić w probówce z podłożem transportowym. Próbkę należy pobierać przed rozpoczęciem leczenia lub minimum 7 dni po jego zakończeniu – w przeciwnym razie badanie może przynieść wynik fałszywy. Jeśli przed pobraniem materiału zwierzę było leczone, na zleceniu należy skrótowo opisać rodzaj stosowanej terapii.

Wymazówki do pobierania materiału występują w dwóch rodzajach:

  niebieskie – do badań ogólnych, (ucho, oko, nos)

  czarne – do badań w kierunku beztlenowców.