ZdrowyZwierz.pl Formularz zlecenia

Woda i żywność

Woda i żywność

Przed przystąpieniem do pobrania próbki wody z kranu należy odkręcić sitko wlewki kranu, zdezynfekować kran denaturatem bądź spirytusem poprzez opalenie końcówki kranu. Jeżeli wlewka kranu jest plastikowa należy zdezynfekować przez zanurzenie w denaturacie bądź spirytusie przez około 10 minut. Następnie odpuszczamy wodę przez około 5 minut. Pojemnik do pobrania wody odkręcamy trzymając korek w ręku chroniąc go przed zanieczyszczeniem i pobieramy wodę do szyjki pojemnika, nie dotykając podczas pobrania końcówki kranu i zakręcamy pojemnik.

Wodę bezpośrednio ze studni kręgowej pobrać przy pomocy wiadra przeznaczonego tylko na wodę. Trzy wiadra wyciągnięte ze studni wylać, z czwartego nalać wodę do butelki.

Wodę z basenów ogrodowych pobrać bezpośrednio z basenu zanurzając butelkę 20 cm pod powierzchnią lustra wody ze środka basenu.

Wodę z miejsc wyznaczonych do kąpieli po uprzedniej rozmowie z osobą w Punkcie Przyjęcia Prób.

Próbki do badań wody muszą być dostarczone w jałowym pojemniku, który należy pobrać w Punkcie Przyjęcia Próbek do badań.

Wodę przeznaczoną do badań mikrobiologiczny należy dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie od momentu pobrania próbki.